NAW gegevens (route)

Veld & Sporthal
DeetosSnel
Vorrinklaan 202
3317 KZ Dordrecht

T: 078 – 617 36 70
F: 078 – 618 14 13
E: info@deetossnel.nl
W: www.deetossnel.nl

Voorzitter
Joep Vink
E: voorzitter@deetossnel.nl

Secretariaat
Carry van der Stelt
Van Baerlestraat 106
3314 BL DORDRECHT
T: 078 – 613 47 50
E: secretariaat@deetossnel.nl

Penningmeester
André Stegenga
Postbank: 549382, ter name van Penningmeester DeetosSnel

Rabobank: NL02 RABO 0158662725
K.v.k.: 40230321267
E: penningmeester@deetossnel.nl

Secretariaat Technische Commissie + Oefenwedstrijden
Ron van Gemert
Langedaal 90
3317 MD Dordrecht
T: 078 – 651 22 57
E: tc@deetossnel.nl 

Routekaart