100 – Receptie

Tijdens de jubileumreceptie op 3 juli ontving DeetosSnel van burgemeester Wouter Kolff, namens Zijne Majesteit de Koning Willem Alexander, de Koninklijke Erepenning ivm het het 100-jarig bestaan.

Bij afwezigheid van onze voorzitter Irene Veenema werd de penning in ontvangst genomen door vice-voorzitter Patrick Roskam die de burgemeester, sportwethouder Stam en KNKV directeur Rob Meijer op zijn beurt het eerste exemplaar van de DeetosSnel 100 jaar Glossy overhandigde.

Foto’s Leo Stolk en Ron van Gemert