Idee, klacht, tip of suggestie

Door:
Aangepast: 3 mei, 2015

Het je een idee, klacht, tip of mogelijke suggestie waar  de vereniging zijn voordeel mee kan doen? Geef het aan ons door.

Het bestuur en de commissies doen hun uiterste best om rekening te houden met zowel de belangen van de spelers, ouders, niet spelende leden, leveranciers, gemeente en sponsoren.

In dit krachtenveld van verschillende belanghebbenden gaat er ook wel eens iets fout. Natuurlijk nooit bewust, maar soms worden er zaken over het hoofd gezien of is er niet goed gecommuniceerd.

Het bestuur is zich hier zeer gedegen van bewust en wil daarom goed bereikbaar zijn. Valt u iets op, heeft een tip of een klacht, meld ons dat dan. Dit kan via een speciaal e-mailadres: idee@deetossnel.nl

Deze mail komt binnen bij Maarten Boot, bestuurslid Marketing & Communicatie en PR en zal door Maarten vertrouwelijk worden behandeld.

NB: Nog mooier is natuurlijk als je daarbij ook kan aangeven welke bijdrage jij wellicht daarin kan leveren.