Huisregels PKC

Door:
Aangepast: 23 maart, 2018

Zaterdagavond de hoofdklassefinale. Dat moet natuurlijk een korfbalfeest worden. Daar gelden wel was huisregels bij …

Daarnaast een extra “let op” vanuit de organisatie ontvangen:
Als jullie supporters shooters/confetti gebruiken mag deze niet afgeven aan de vloer. Mogelijke kosten i.v.m. schoonmaakwerkzaamheden zullen wij in rekening brengen bij de vereniging.
Daarnaast is het plafond in onze hal een paradijs voor shooters. De stalen balken constructie is ideaal voor slingers, die blijven daar lekker om heen hangen.
Dus bij gebruik graag niet omhoog richten en het gebruik beperken (of liever helemaal niet). Het opruimen duurt vaak lang en dat is in het nadeel van de teams die in de startblokken staan en graag willen beginnen.

Huisregels PKC

 1. Het is verboden dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens, giftige, (licht brandbare) of (licht) explosieve materialen en voorwerpen, die gevaar opleveren voor spelers en bezoekers, mee te nemen in de PKC accommodatie en/of wedstrijdhal op straffe van inbeslagname.
 1. Het is niet toegestaan consumpties (eten, snoep en/of drinken) mee te nemen of te nuttigen in de PKC accommodatie en/of wedstrijdhal.
 1. De bezoekers kunnen vooraf gefouilleerd worden. Aan diegene die zich daaraan niet onderwerpt, kan de toegang worden geweigerd. Ook tassen kunnen vooraf worden geïnspecteerd op spullen, die niet de hal in mogen worden gebracht.
 1. Blokkeer geen paden, uitgangen, trappen of brandblusmiddelen.
 1. Er geldt een algeheel rookverbod.
 1. Uiteraard geldt ook bij PKC een alcoholverbod voor personen onder de 18 jaar.
 1. Er wordt pas alcohol in de kantine geschonken vanaf 14:00 uur.
 1. Bezoekers die in staat van dronkenschap zijn en/of onder invloed van alcohol of drugs worden de toegang ontzegd.
 1. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie het speelveld te betreden.
 1. Toeschouwers zijn verplicht de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
 1. Bedreigingen, mishandeling, intimidatie, agressie, discriminatie en racisme zijn verboden op straffe van verwijdering.
 1. Het dragen van zaalschoenen buiten het gebied van kleedkamers en indoor speelvelden is verboden.
 1. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers. Je kunt ze in bewaring geven in de kantine. De vereniging is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van privé-spullen.
 1. Houdt de kleedkamers netjes en schoon.

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *