Trainen tijdens de meivakantie?

Door:
Aangepast: 21 april, 2018

Wordt er getraind tijdens de meivakantie? Hieronder een uiteenzetting.

In de periode 23 april t/m 4 mei zijn er geen trainingen bij de D-, E-, F-jeugd en KangoeroeKlup. Daarnaast ook niet bij de breedtegroepen A3/A4, A5/B3, alsmede bij de seniorengroepen S5/6/7/8/9.

Voor de selectiegroepen laat de TC het in deze aan de trainers zelf over óf en wanneer deze periode getraind wordt met de groepen. Voor de trainers die normaliter deuren en hokken open doen graag wel even communiceren met de groep(en) daarachter, zodat niemand voor een gesloten deur staat.

Trainingen selectiegroepen:
1e selectie: trainingen 24/4, 26/4, 1/5 en 3/5 (normale ritme dinsdag/donderdag)
2e selectie: geen trainingen (beide weken)
A-selectie: dinsdag 24/4 geen training, woensdag 25/4 beker, donderdag 26/4 trainen, 2e week trainen op 1/5 en 3/5
B-selectie: dinsdag 24/4 wel, NIET op 26/4, 2e week trainen op 1/5 en 3/5
C-selectie: dinsdagen (24/4 en 1/5) NIET, wel op de donderdagen (26/4 en 3/5)