DeetosSnel 100 – bulletin

Door:
Aangepast: 16 december, 2018

HALLO ALLEMAAL!

Zoals je hebt kunnen zien, is op de start van de DS100 SITE heel positief gereageerd. DeetosSnel leeft gelukkig in vele harten, van de leden van nu, maar ook van oud-leden. Van alle kanten komen er digitaal foto’s, afbeeldingen, documenten en zelfs filmpjes binnen.
Ook de uitnodiging voor een Replay 1988 op 5 januari a.s., vooral ook een mini-reünie, is door de helden van toen overwegend enthousiast ontvangen.
Dat goede gevoel is een van de dingen die we graag verder willen oproepen. Maar wat nu?

Onderstaand verhaal is allereerst bedoeld voor (een deel van) onze rustende leden en verder oud-leden. Misschien volg je het wel en wee van je club nog alleen via de DeetosSnel-nieuwsbrief en -website, of de media, en vind je dat voldoende. Maar soms horen we ook dat men het best leuk zou vinden oude ploeg- en clubgenoten weer eens te ontmoeten en te zien hoe het er aan de Vorrinklaan voor staat.
Het 100-jarig bestaan vormt daartoe een mooie aanleiding.

Natuurlijk wordt er volgend jaar voor leden en oud-leden een grote REUNIE georganiseerd. Gepland op 31 augustus 2019.

Maar daar hoeven we niet per se op te wachten. Je zou je met een aantal ploeg- of clubgenoten van toen b.v. kunnen opgeven voor de DS100 PUB QUIZ in maart … of het KOPPELSCHIETEN KLASSIEK op 29 juni 2019.

Of al eerder op een zaterdagavond naar een THUISWEDSTRIJD van ons vlaggenschip komen kijken (al of niet plus derde helft). Zie de data in de DS100 agenda

Of misschien met een groepje afspreken voor een avondje DARTS of BOWLS of KLAVERJASSEN in onze accommodatie, b.v. ergens in het voorjaar. Uiteraard na overleg over plaats en tijd.

Als er behoefte is aan zulke activiteiten horen we dat graag. Je begrijpt dat het eerste initiatief natuurlijk ligt bij jullie zelf. We hopen de komende tijd via aanspreekpunten per ploeg/groep(je) een flink aantal namen (+ adressen) plus betreffende interesse binnen te krijgen. De coördinatie van zulke activiteiten zal liggen bij een werkgroepje van de jubileum-commissie.

Ons contactpunt in deze is hg.brandt@planet.nl