Van het bestuur … voorwoord nieuwsbrief

Door:
Aangepast: 6 september, 2019

Het zit erop, de grote startdag van het seizoen 2019-2020 met oefenwedstrijden, de Join the Club-dag en het hoogtepunt van het jubileumjaar: de Reünie en het Gouden Feest. Er zat veel voorbereiding in alle activiteiten, maar alle organisatoren en opruimers kunnen terugkijken op een geweldige dag overlopend in de nacht. Dank aan alle vrijwilligers en Brand for People die deze geweldige dag mogelijk hebben gemaakt. En natuurlijk ook aan de schoonmakers die ervoor hebben gezorgd dat we komende weken weer in een schone accommodatie kunnen sporten. De  accommodatie is extra schoon vanaf nu omdat het terrein rookvrij geworden is.

Voor wie niet aanwezig was of het niet kon verstaan hierbij namens het bestuur het welkomstwoord voor de reünie en het feest.

Namens het bestuur van DeetosSnel wil ik jullie welkom heten aan de Vorrinklaan. Voor sommigen een vertrouwde plek voor anderen een prettig weerzien. Ik besef heel goed dat jullie niet gekomen zijn om naar een praatje van het bestuur te luisteren, maar we willen toch een aantal zaken kort met jullie delen.

100 jaar DeetosSnel

Een Reünie op de startdag van een nieuw seizoen overlopend in het jubileumfeest als hoogtepunt van het jubileumjaar dat op 5 januari begon. Ook toen waren er zo’n 300 leden en oud-leden aanwezig om de juniorenfinale van 1988 in Leeuwarden nog een dunnetjes over te doen en in de loop van 2019 hebben er nog meer activiteiten in het kader van het jubileum plaatsgevonden.

100 jaar DeetosSnel

Qua leeftijd ben ik over de helft maar terwijl ik dit stukje schreef, besefte ik dat ik ruim 40 van die 100 jaar heb meegemaakt en dat er in de 100 jaar veel is gebeurd. Hoogtepunten en dieptepunten in het verenigingsleven maar ook in de persoonlijke levens van de leden

100 jaar DeetosSnel

Een mijlpaal waar op de receptie van 3 juli jl. uitgebreid aandacht is besteed aan de rijke geschiedenis en de dag waarop we als vereniging de Koninklijke erepenning mochten ontvangen. Een verleden om U tegen te zeggen, maar ook het heden is een periode om trots op te zijn. 1 club, 1 team, 1 taak, 1 legioen en dat legioen steekt de handen uit de mouwen en zorgt dat de club blijft draaien. De vereniging heeft in deze tijd van individualisering voldoende vrijwilligers en dat kan niet iedere vereniging zeggen.

100 jaar DeetosSnel

Is 100 jaar korfbalontwikkeling. Korfbal is het spel dat ons bindt en dat spel wordt steeds professioneler. In materialen: van rieten mand naar kunststof korf, in regels, in snelheid maar ook in prestatiekorfbal. Het individualisme in de maatschappij zorgt ervoor dat spelers eerder dan vroeger wisselen van club om hun doelen te bereiken. Ook bij DeetosSnel gaan en komen mensen, en trachten we als club onze doelen te bereiken. We willen een club zijn waar leden een levenlang kunnen genieten van korfbal. Daarom wordt er gewerkt aan een plan dat daar de voorwaarden
voor gaat scheppen. Voor dat plan is budget vereist en hoewel we een financieel gezonde club zijn en dit niet de tijd en de plaats is om om geld te gaan vragen, zijn er misschien wel mensen aanwezig met goede ideeën om voor dit plan geld te genereren. Zij mogen zich melden bij het bestuur.

Tenslotte 100 jaar DeetosSnel Is ook 100 jaar vereniging 100 jaar huwelijken, scheidingen, geboortes, ziektes en sterfgevallen. 100 jaar meeleven met elkaar bij hoogte- en dieptepunten. 100 jaar vriendschap, liefde, troost en vrolijkheid. Dus: Op naar de volgende 100! En nu veel plezier met bijpraten en herinneringen ophalen.

.
Dat bijpraten en de herinneringen zijn gelukt, mede dankzij de foto’s die overal verspreid op de tafels lagen, aan de muren hingen en op het scherm vertoond werden. Van verschillende kanten hoorden we dat mensen weer wat vaker naar de club willen komen en natuurlijk zijn ze van harte welkom.

Het gaat weer door…..

Komende week begint de competitie en gaan de teams met elkaar werken aan een succesvol en fijn seizoen voor iedereen.

Het bestuur gaat via de gemeente werken aan een aantal onderdelen uit het Dordts Sportakkoord, namelijk Vaardig in bewegen en een Positieve sportcultuur. En er staan nog een aantal andere uitdagingen op de rol waar jullie in het volgende voorwoord meer over horen.

Alvast voor in de agenda: De ALV is op 1 november a.s.

Marjolein