Van het bestuur … voorwoord nieuwsbrief

Door:
Aangepast: 7 januari, 2020

Namens het bestuur wil ik hierbij alle leden, sponsoren en alle andere mensen die bij DeetosSnel betrokken zijn een gezond en sportief 2020 toewensen! Hopelijk heeft iedereen weer de zin en energie na een (bijna) korfballoze periode om naar de Vorrinklaan te komen. Niet voor iedereen was het periode van alleen vrij zijn en tot bezinning komen onder de kerstboom. De traditionele korfbal challenge is wederom gehouden in Rotterdam en dit had toch een flink DS tintje. Naast de vele supporters die op de verschillende dagen aanwezig waren en de jeugd selectieteams (Amy, Isa, Jinthe Sifra, Tess, Bora, Dennis, Mick, Samuel en Sjors) die een toernooi hebben gespeeld zijn er op de voor- en achtergrond ook veel DS-ers actief geweest. Als ondersteuning bij de wedstrijden zijn Darren, Jasper, Jonathan, Maarten, Marcel, Wessel, Matthijs, André en Elles aanwezig geweest en hebben zo bijgedragen aan een succesvol verloop van de wedstrijden. Daarnaast waren Stephanie van Geffen en Jordi van Elburg onderdeel van de Talents en waren Shiara Driesen, Jordan de Vogelaere en Jarre de Ley actief voor de Diamonds.

Ook zijn een aantal vrijwilligers tussen kerst en oud/nieuw met de kwasten in de weer geweest en hebben de planken voor de nieuwe buitenbanken in de verf gezet, ziet er goed uit mannen! Zoals ook eerder al in het clubblad en tijdens de ALV vermeld hebben wij dringend behoefte aan nieuwe krantenophalers. Met een goede bezetting ben je maar 1x per kwartaal aan de beurt en na 2 uurtjes is het werk gedaan en heb je een mooi bedrag voor de vereniging opgehaald. Aangezien je achter een hydraulische wagen loopt is het wel zaak dat dit veilig gebeurd. Op 3 februari is er een trainingsavond bij HVC om een certificaat te behalen. Je kunt je opgeven bij Cécile de Lange, Algemeen3@deetossnel.nl. Wacht hiermee niet te lang, want deze avonden zitten meestal snel vol (door andere verenigingen)!

Na de presentatie van het korfbal technisch plan (KTP) tijdens de ledenvergadering is er veel werk verzet en ook al concrete acties op touw gezet die in de komende maanden zichtbaar zullen worden en waar wij iedereen bij nodig hebben. Zoals altijd kosten plannen geld en wij zijn bijzonder verheugd om te kunnen melden dat wij een anonieme sponsor aan DeetosSnel hebben kunnen binden die voor de komende drie jaar een substantieel bedrag zal gaan bijdragen. Hiermee maken we een belangrijke stap in het realiseren van de ambities om de vereniging, en de eerste selectie in het bijzonder, op een hoger niveau te krijgen.

Al met al een goede start van het nieuwe jaar zou ik zo zeggen! Als laatste nog een serieus punt voor iedereen die het betreft: tijdens de laatste wedstrijden van het eerste team is er veel commentaar gegeven op de arbitrage. Dit draagt niet bij aan het imago dat wij als vereniging willen uitstralen en leidt ook niet tot een andere beslissing van deze arbiters. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de sfeer binnen en naast het veld goed en positief blijft.

Namens het bestuur
Patrick Roskam