Van het bestuur … voorwoord nieuwsbrief

Door:
Aangepast: 15 maart, 2020

Nog maar twee weken geleden blikten wij terug op een aantal competitieluwe weken maar keken we ook met één oog vooruit naar het staartje van de zaalcompetitie en de kansen van de verschillende teams op kampioenschappen en eindtoernooien. De ontwikkelingen in de afgelopen weken ten aanzien van het coronavirus zijn echter zo razendsnel gegaan dat we moeten constateren dat we ingehaald zijn door de realiteit.

Het KNKV heeft afgelopen donderdag – op advies van het kabinet en de sportkoepel NOC*NSF – besloten alle korfbalwedstrijden tot en met 31 maart af te gelasten en de verenigingen ook geadviseerd om tot en met 31 maart trainingen en andere bijeenkomsten niet door te laten gaan.
Dit komt voort uit de additionele maatregelen, die het kabinet op 12 maart jl. afkondigde in verband met het coronavirus én diens oproep om sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen.

Zoals afgelopen donderdag al met jullie is gecommuniceerd betekent dat voor DeetosSnel in praktische zin dat alle wedstrijden en trainingen tot en met 31 maart zijn stilgelegd, maar ook dat alle andere activiteiten in ons huis aan de Vorrinklaan geen doorgang kunnen vinden.

Wat de komende weken aan maatschappelijke ontwikkelingen gaat brengen en welke consequenties dat zal hebben voor de competitie en voor DeetosSnel, is ongewis.
Begin volgende week (week 12) verwacht het KNKV nadere informatie te kunnen geven over welke gevolgen deze maatregel heeft voor het verdere verloop van de zaalcompetitie en evenementen.
Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen jullie – als daar aanleiding toe is – via social media en via de website op de hoogte houden.

Door alle onzekerheid en onrust rondom de Covid-19 maatregelen zou bijna vergeten worden dat wij deze week ook een heel positieve en belangrijke stap richting de toekomst – en de daaraan gerelateerde ambities – hebben kunnen maken. Wij zijn erg blij dat wij de afgelopen week bekend hebben kunnen maken dat Wouter Blok – op dit moment werkzaam als hoofdtrainer in de Korfbal League bij Tempo – met ingang van het volgende korfbalseizoen als hoofdtrainer aan de slag gaat bij DeetosSnel. Vanaf deze plek willen wij Wouter alvast een zeer hartelijk en warm welkom heten bij DeetosSnel en spreken wij het vertrouwen uit in een mooie en succesvolle samenwerking!

In het rijtje van positieve ontwikkelingen mag ook zeker niet onbenoemd blijven dat voorafgaande aan de laatste thuiswedstrijden van de selectie een eerste verkennende bijeenkomst heeft plaatsgevonden voor een op te richten Businessclub DeetosSnel. De deelnemers gingen daarbij – naar aanleiding van een presentatie door Gert-Jan Kraaijeveld – over dit onderwerp met elkaar in gesprek. Dit alles onder het genot van een door het Wijnhuis 167 verzorgde wijnproeverij.
Een mooi en veelbelovend initiatief waar we in de toekomst hopelijk veel meer van zullen horen.

Rest mij ten slotte nog aandacht te vragen voor de fantastische wijze waarop alle jeugdteams op zaterdag 7 maart konden genieten van een gezamenlijke broodmaaltijd in het sportcafé. Ze waren daarvoor uitgenodigd in het kader van de Week van het Sportplezier. Hulde aan de mensen van de JAC die dit hebben georganiseerd!

Namens het bestuur DeetosSnel,
Cécile de Lange

Note redactie: n.a.v. de besluitvorming op 15 maart geldt dat competitie en trainingen inmiddels zijn  stilgelegd tot en met  6 april.