Coronaregels kantine

Door:
Aangepast: 26 augustus, 2020

Vanaf zaterdag 29 augustus zal de kantine weer geopend zijn. Vanwege het coronavirus echter voorlopig nog wel onder strikte voorwaarden die ons vanuit de overheid zijn opgelegd.

Hieronder een opsomming van de belangrijkste aanvullende maatregelen die we hebben moeten treffen m.b.t. tot het gebruik van onze kantine:

  • Betaling alleen via Pin of Clubcard
  • Geef elkaar de ruimte in het trapportaal en houd rechts op de trap
  • Volg de looprichting in de kantine
  • Ontsmet bij binnenkomst je handen
  • Bestellen en betalen aan de korte raamzijde van de bar
  • Je drankjes worden uitgeserveerd aan de voorkant van de bar. Voor bestellingen uit de keuken wacht je bij het uitgifteloket
  • Richting de uitgang volg je de looproute langs de lambrisering.

De kantine is hoofdzakelijk ingericht als afhaalloket. Dit betekent dat je je consumpties bij voorkeur meeneemt naar buiten en dat je niet onnodig lang in de kantine blijft.

Wil je deze toch in de kantine nuttigen dan is een zitplaats verplicht! Op de tafels komt een registratielijst waarop je verplicht bent je gegevens in te vullen. Verblijf niet langer dan noodzakelijk Het aantal zitplaatsen in de kantine is sterk teruggebracht en zo opgesteld dat afstand van elkaar kan worden gehouden. Gezien de afhaalfunctie van de bar is het niet toegestaan om staand of zittend aan de bar plaats te nemen.

Kortom: de kantine zal zolang het coronavirus rondwaart vooral een plek zijn om consumpties af te halen en/of deze te nuttigen. Gebruik daarom de kantine niet als ‘wachtkamer’ of als sociale of recreatieve ontmoetingsplaats.

Natuurlijk hadden we als club het seizoen liever gestart zonder enige restricties. Echter de omstandigheden maken dat we verplicht zijn om maatregelen te treffen.

Samen zijn we verantwoordelijk om de komende periode binnen de gestelde marges aan de slag te gaan en we gaan er vanuit dat we hier ook samen op toezien en dat we elkaar mogen aanspreken als het ergens dreigt fout te gaan.

De Barcommissie