Van het bestuur … voorwoord nieuwsbrief

Door:
Aangepast: 5 oktober, 2020

Beste DeetosSnellers,

We hebben een bewogen week achter de rug waarin er veel geschakeld moest worden tussen de steeds wijzigende aanvullende coronamaatregelen en waarin er veel praktische zaken geregeld moesten worden. Inmiddels staat het aangepaste coronaprotocol op papier en is dat op verschillende manieren te benaderen. We kunnen ons voorstellen dat het sommigen duizelt van alle (nieuwe) regels, maar hoe meer we ons er aan houden, hoe langer we onze wedstrijden kunnen blijven spelen.
Check dus de website of sportlink voor alle actuele coronaregels en afspraken.

We hebben de eerste trainingsweek en het eerste speelweekend onder de nieuwe regels achter de rug en dit is over het algemeen prima verlopen. De inzet van corona-coördinatoren is hierin van cruciaal belang.
Het is goed om te zien dat veel teams dit prima hebben opgepakt en ouders beurtelings tijdens de training / wedstrijd van hun kinderen de rol van corona-coördinator oppakken of seniorenteams die dit over en weer voor elkaar doen.
Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het bij een aantal teams nog niet op orde is. We gaan ervan uit dat iedereen hierin de komende week zijn verantwoordelijkheid pakt en dat er bij elke training/wedstrijd een corona-coördinator aanwezig is. Ga met elkaar in gesprek en zoek naar een werkbare oplossing waarbij iedereen hooguit 1 keer de ‘pineut’ is

Door de aangescherpte maatregelen heeft ook de herfstkampcommissie besloten om een andere invulling te geven aan het alternatieve herfstkamp. Op dinsdag 20 oktober zal nu de Clubdag worden gehouden met een dagvullend programma bomvol leuke activiteiten voor de jeugd. Inschrijven kan nog steeds. Kijk voor de contactgegevens even in het nieuwsbericht op de website.

Eerder hebben we aangekondigd dat de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden zou worden op vrijdag 30 oktober 2020. Nu de voorlopige einddatum van de aangescherpte coronamaatregelen vlak voor die datum ligt (en het niet kan worden uitgesloten dat deze periode wordt verlengd) hebben we voor nu besloten de geplande ALV voorlopig op te schorten voor onbepaalde tijd. We gaan de komende weken – afhankelijk van het verloop van de coronacurve – nadenken over een alternatieve datum en eventueel een alternatieve manier om de vergadering te organiseren. Zodra we daar meer duidelijkheid over hebben zullen wij u informeren.

Ten slotte wil ik hier nog benoemen dat afgelopen zaterdag de ‘week van de scheidsrechter’ is begonnen. Een mooie gelegenheid om nog eens extra te benadrukken hoe blij we zijn met al die mensen die week in week uit, bij regen of zonneschijn, ondanks al die ‘beste stuurlui aan wal’, bereid zijn om bij ons of ‘buiten de deur’ wedstrijden te fluiten of te beoordelen. Dank voor jullie trouwe inzet!

Bestuur DeetosSnel