Voorwoord van het bestuur … (3 nov)

« | »

Na het herfstkamp komt de focus van de club weer te liggen op de zaalcompetitie en na de persconferentie van dinsdag wachten we op de adviezen van de bond en de gemeente hoe we de nieuwe regels moeten gaan opvolgen.

Ook de ALV heeft hiermee te maken. Deze gaat op 19 november door op een hybride manier, waarbij mensen zowel live als online kunnen aansluiten.

De agenda is als volgt:

Agenda Algemene ledenvergadering 19 november 2021

 

 1. Opening
  • Welkom, ingekomen stukken & mededelingen
  • Presentielijst aan de hand van inschrijvingen via website
 2. Verslag ledenvergadering 18 december 2020
 3. Jubilea
 4. Lief & Leed
  – Geboren seizoen 2020-2021
  – † (ere)leden seizoen 2020-2021
 5. Financiën
  – Korte samenvatting van de financiële resultaten 2020-2021
  – Vooruitblik op 2021-2022
  – Verslag Kascommissie
  – Contributie en vaststelling contributie 2021-2022
 6. Dechargeverlening
 7. Verkiezing bestuursleden ( zie hiervoor seperate brief van het bestuur)
 8. Doelen (presentatie selectie en ledenwinst en -behoud)
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Een vereniging zijn we met elkaar en daarom verwachten we een actieve deelname van alle leden van onze club.

DeetosSnel Korfbal