Voorwoord van het bestuur … (16 nov)

« | »
Zoals we allemaal vrijdag ervaren hebben, zijn de beperkende maatregelen weer aangescherpt.

Voor ons als vereniging betekent dat dat we een aantal zaken anders (moeten) gaan organiseren.

Als eerste zal de geplande ALV van aanstaande 19 november vervallen. Vorig jaar hebben we er voor gekozen deze online te laten plaatsvinden. We hebben dit geëvalueerd en zijn van mening dat we dit beter live kunnen doen. Alle huldigingen en stemmomenten komen hiermee een stuk beter tot zijn recht. We gaan er nu vanuit dat deze lockdown kort zal duren, de voorlopige nieuwe datum voor de ALV is 7 januari 2022. Een mooi moment om elkaar ook een mooi en gezond nieuw jaar toe te wensen.

De maatregelen hebben ook gevolgen voor de toegangscontrole bij trainingen en wedstrijden. Publiek is voorlopig niet toegestaan, zowel bij trainingen als wedstrijden. Ook moeten sporters boven de 18 jaar in het bezit zijn van een coronatoegangsbewijs (CTB). Dat betekent dat er – zowel op trainingsavonden als in de weekenden – gecontroleerd moet worden aan de deur. Dat kunnen wij niet alleen oplossen. Daar hebben we ieders hulp bij nodig.

Vanaf deze week zullen er op de trainingsdagen (dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag) blokken van 2 uur worden opengezet in Sportlink voor de Q-co (in plaats van de Coco). In de weekenden wordt een extra zaalwacht ingedeeld zodat de twee zaalwachten de reguliere taken en de controle aan de deur kunnen combineren. U heeft gelezen dat in Sportlink de verenigingstaken weer zijn opengezet. Dit geeft u de ruimte om voor uzelf het moment te kiezen wanneer de verenigingstaken worden uitgevoerd. Na het sluiten van de inschrijvingsperiode zal de vrijwilligerscommissie de nog openstaande taken verdelen. Let erop dat de inschrijvingsperiode sluit op vrijdag 19 november om 18:00 uur!

Even voor de duidelijkheid. De taak van de Q-co op de doordeweekse dagen is sporters ouder dan 18 jaar controleren op CTB, en alle overige geïnteresseerden de toegang tot de hal weigeren. In het weekend kunnen ouders op vertoon van de CTB worden verwezen naar het sportcafé. Aldaar is een vaste zitplaats verplicht.

We willen aan iedereen (leden, ouders van jeugdleden, etc..) een dringende oproep doen om in te schrijven voor deze controle zodat we de last evenredig kunnen verdelen.

Hoe gaan we om met de wedstrijden zonder publiek? Bij de vorige lockdown was ook de kantine (horecabestemming) gesloten en zonden we wedstrijdjes uit via de livestream. We kunnen vanaf zaterdag vanuit zaal 1 de wedstrijden naar de kantine streamen. Dat wil zeggen dat ouders en geïnteresseerden vanuit de kantine de wedstrijd vanuit zaal 1 op groot scherm kan volgen. Mits er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden :

– Toegang tot het pand voor 18 jaar en ouder alleen met geldig CTB

– Elk team zorgt zelf voor één ouder die de camera bedient tijdens de wedstrijd

– Kantine sluit om 20 uur.

– Als er geen controle door Q-co geregeld is, vervallen de uitzendingen in de kantine

Normaal gesproken is de kantine doordeweeks vanaf 19.00-19.30 uur geopend. Aangezien het hier een horeca bestemming betreft zal de kantine tot 4 december doordeweeks gesloten blijven.

Dan het Sinterklaasfeest. Op woensdag 24 november bezoekt de Goedheiligman onze locatie. Het betreft hier een evenement. In overleg met de organisatie gaat dit door onder de volgende voorwaarden:

– Ouders en andere geïnteresseerden van 14 jaar en ouder zijn welkom, mits zij een geldig CTB kunnen tonen aan de deur

De Q-co aan de deur is ingevuld.

Al met al weer heel wat zaken om met elkaar te regelen maar het positieve is dat we kunnen blijven sporten, Sint kunnen verwelkomen en met een constructie wat wedstrijdjes met elkaar kunnen volgen.

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat u allemaal uw steentje bijdraagt zodat we dit met elkaar weer kunnen volbrengen.

Alvast bedankt voor het meedenken, meewerken en steunen met/aan/van onze sporters!

 

Hartelijke groet,

Bestuur DeetosSnel

DeetosSnel Korfbal