Voortgang zaalcompetitie 2021-2022

« | »

De Rijksoverheid maakte vrijdagavond bekend dat er in ieder geval tot 19 december 2021 niet na 17.00 uur gesport mag worden. Daaropvolgend heeft het KNKV gekeken hoe het z’n leden zoveel mogelijk mogelijkheden kan bieden om te kunnen blijven sporten.

Het uitgangspunt bij onderstaande besluiten ten aanzien van de zaalcompetitie is dat het KNKV de verenigingen in deze zware tijd maximale flexibiliteit wil bieden en daarmee zo goed mogelijk wil ondersteunen. Sport is onderdeel van de oplossing in de coronacrisis. Samen sporten en voldoende bewegen is essentieel om de weerbaarheid tegen het coronavirus te vergroten. Het KNKV wil daarom zoveel mogelijk mensen op verantwoorde wijze laten sporten binnen de mogelijkheden die er zijn.

Daarnaast heeft het KNKV gekeken naar mogelijkheden om een alternatieve competitie op te zetten met de mogelijkheid om deze uit kunnen spelen. Dit voor de teams voor wie in de komende weken trainen en/of spelen onhaalbaar blijkt. Op deze manier wil het KNKV recht doen aan de uitgangspunten van de verschillende sporters in het breedte-, wedstrijd- en topkorfbal.

Kamerdebat
Er is op woensdag 1 december nog een debat in de Tweede Kamer. Het KNKV hoopt dat het stopzetten van sportend Nederland teruggedraaid wordt. Mochten de maatregelen teruggedraaid worden dan vindt de gehele zaalcompetitie doorgang zoals oorspronkelijk gepland.

Breedtekorfbal
Het KNKV heeft besloten dat de huidige breedtekorfbalcompetitie (betreft m.n. jeugdteams en lagere senioren) doorgang vindt waar mogelijk, conform de huidige competitieopzet en binnen de gestelde regelgeving. De verenigingen krijgen alle ruimte om de niet gespeelde wedstrijden in onderling overleg opnieuw in te plannen.

Korfbal League
Als topsportcompetitie heeft de Korfbal League een uitzonderingspositie. De Korfbal League (en Reserve Korfbal League) vindt dus doorgang, conform de huidige competitieopzet.

Wedstrijdkorfbal
Het hier een combinatie van standaard-, reserve- en jeugdteams. Hierbij geldt dat trainingen medisch noodzakelijk geacht worden om te kunnen presteren. Verder gelden voor deze klassen dat er een promotie/degradatieregeling aan verbonden is en het derhalve noodzakelijk is dat de competitie volledig uitgespeeld wordt. Dat laatste is in het huidige competitiemodel al bijna onmogelijk.

Om bovengenoemde redenen komt het KNKV voor het wedstrijdkorfbal met een alternatieve opzet van de zaalcompetitie, die uitgespeeld kan worden en die begint op de eerst mogelijke startdatum. Deze competitie is volgens een hybride model met combinaties van poules met zes en vier ploegen, eventueel in combinatie met kruiswedstrijden. Voor aanvang van de nieuwe alternatieve competitie komt het KNKV met een nadere uitwerking van de promotie/degradatieregeling.

Tot die tijd kunnen de betreffende teams de wedstrijden zoals momenteel gepland spelen, als de betreffende verenigingen dit mogelijk en wenselijk achten. Voor deze duels in de huidige competitie geldt dat ze qua resultaat worden beschouwd als niet gespeeld.

Resumerend voor het wedstrijdkorfbal: 

– Competitie wedstrijdkorfbal wordt per direct gestopt
– Er komt een nieuw (flexibel) competitieprogramma vanaf januari zodra het mogelijk is om te trainen.
– Geplande wedstrijden in de komende weekenden voor 17.00 uur kunnen als oefenwedstrijden worden gespeeld als beide teams dat willen, maar de resultaten tellen niet mee voor de competitie.

KNKV-website
Lees hier de uitgebreidere versie op de website van het KNKV.

Kortom:

DeetosSnel Korfbal