NAW gegevens (route)

Veld & Sporthal
DeetosSnel
Vorrinklaan 202
3317 KZ Dordrecht

T: 078 – 617 36 70
E: info@deetossnel.nl
W: www.deetossnel.nl
KvK: 40230321267

Voorzitter
Irene Veenema
E: voorzitter@deetossnel.nl

Secretariaat
Marjolein Naaktgeboren
E: secretariaat@deetossnel.nl

Penningmeester
André Kraaijeveld
Rabobank: NL02 RABO 0158662725
E: penningmeester@deetossnel.nl

Contributie:
Postbank: NL78 INGB 0000 5493 82, ter name van Penningmeester DeetosSnel

Secretariaat Technische Commissie + Oefenwedstrijden
Ron van Gemert
Langedaal 90
3317 MD Dordrecht
T: 078 – 651 22 57
E: tc@deetossnel.nl 

Routekaart