Uitnodiging en aanmelden ALV

« | »

Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering van DeetosSnel
Vrijdag 28 januari 2022

Inloggen vanaf 19:15 uur | aanvang vergadering 19:30 uur
via Teams

 

Beste leden,

Op vrijdag 28 januari, aanvang 19:30 uur zal de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van onze vereniging plaatsvinden. Net als vorig jaar is deze online

De noodverordening die nu geldt tijdens de pandemie zorgt ervoor dat we niet met een minimaal aantal leden op de Vorrinklaan hoeven te zijn. Tenminste niet fysiek. We kiezen ervoor om de vergadering online via teams te laten plaatsvinden.

Tijdens deze ledenvergadering zal het bestuur, onder andere aan de hand van de jaarverslagen, de leden informeren over de stand van zaken binnen de portefeuilles in deze bijzondere periode.

Agenda Algemene ledenvergadering 28 januari 2022

 1. Opening
  – Presentielijst aan de hand van inschrijvingen via website
 2. Welkom, ingekomen stukken, mededelingen
 3. Verslag ledenvergadering 18 december 2020
 4. Doelen 2020-2021 Vereniging
 5. Doelen 2020-2021 Stichting
 6. Voordracht ereleden
 7. Jubilea
 8. Lief & Leed
  –  Geboren seizoen 2020-2021
  – † (ere)leden seizoen 2020-2021
 9. Financiën
  – Samenvatting van de financiële resultaten 2020-2021
  – Vooruitblik op 2021-2022
  – Verslag Kascommissie
  – Contributie en vaststelling contributie 2021-2022
 10. Dechargeverlening
 11. Verkiezing bestuursleden
 12. Verkiezing kascommissie
 13. Doelen 2021-2022
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Een vereniging zijn we met elkaar en daarom verwachten we een actieve deelname van alle leden van onze club.

Tot ziens op vrijdag 28 januari a.s.

Met hartelijke groet,

Irene Dingemans
Voorzitter DeetosSnel

N.B.:

 • Deze uitnodiging wordt via de DeetosSnel-nieuwsbrief verstuurd en op de website geplaatst.
 • De notulen worden na aanmelding per e-mail verstuurd. De jaarverslagen zijn aan te vragen via secretariaat@deetossnel.nl en de financiële stukken kunt u opvragen via penningmeester@deetossnel.nl
 • De instructie over deelname (toehoorder) leest u hieronder. Verdere vragen over deelname aan de ALV en/of over de livestream kunt u stellen via secretariaat@deetossnel.nl.

Aanmeldformulier digitale deelname aan Algemene ledenvergadering DeetosSnel

Op 28 januari 2022 zal Algemene ledenvergadering in een hybride vorm plaatsvinden. Vanwege de overheidsmaatregelen zal deze in aangepaste vorm worden ingestoken. De bestuursleden zullen live vanaf het complex de vergadering leiden. Alle vragen vanuit leden graag het liefst voorafgaand aan de ALV per e-mail sturen naar secretariaat@deetossnel.nl.

Wil je als lid deelnemen aan de vergadering, vul dan onderstaande formulier in. Indien je aangeeft online mee te willen doen ontvang je per e-mail de link voor deelname via Microsoft Teams. Er is eventueel de mogelijkheid om tijdens de vergadering vragen te stellen en/of jouw standpunt over vraagstukken aan te geven.

Helaas is de inschrijving verlopen.

DeetosSnel Korfbal