Check QR-code bij wedstrijden

« | »

Ook op zaterdag 11 december geldt dat een CoronaToegangsBewijs (CTB) én legitimatiebewijs nodig zijn voor toegang tot onze accommodatie.
Tijdens deze dag met competitiewedstrijden (binnenactiviteit)  zal er bij de entree middels de QR-code een scan worden uitgevoerd !!

Eenmaal binnen mag je na de wedstrijd wel in de kantine of eventueel op het terras met je team én dat van de tegenstander iets nuttigen. Maar wees je bewust van de maatregelen, en nog meer van de intentie ervan. Laat het bezoek aan de kantine of het terras niet te lang duren. Verlaat daarna de sportaccommodatie. Zo dragen wij als sporters en verenigingen bij aan het terugdringen van de besmettingen. We hopen op die manier dat publiek bij wedstrijden en trainingen zo snel mogelijk weer kan en het gezellige clubleven weer terugkeert.

Het KNKV voegt daar nog aan toe dat daar waar het kan de 1,5 meter in acht genomen moet worden. Sportbeoefening valt niet onder het zogenaamde “nauwe contact” waar iemand eventueel voor in quarantaine moet na contact met iemand die corona op heeft gelopen. Kleedkamergebruik of besprekingen binnen anderhalve meter wel.

—————-

Ontvangen mail vanuit NOC-NSF en KNKV

Om veilig te kunnen sporten is het belangrijk dat we ons houden aan de huidige coronamaatregelen. Uit recente cijfers blijkt dat 52% van de sportclubs het coronatoegangsbewijs slechts gedeeltelijk controleert en 35% zelfs helemaal niet. Dit is zorgelijk, zeker in tijden van oplopende besmettingscijfers en stijgende ziekenhuisbezetting. De sportsector heeft een duidelijke waarschuwing van de overheid gekregen. Als we ingrijpendere maatregelen voor onze sector willen voorkomen, is het cruciaal dat we ons met elkaar blijven inzetten om sporten bij sportverenigingen mogelijk te houden.

We roepen daarom dringend op om ook op jouw vereniging het coronatoegangsbewijs goed te controleren. Ook het checken van een geldig ID-bewijs hoort bij deze controle. Voor binnenruimtes op sportlocaties is vanaf 18 jaar een CTB verplicht.

Als we er samen voor zorgen dat we het CTB én ID-bewijs controleren, houden we onze sportkantines open en sport zo toegankelijk mogelijk voor iedereen.

DeetosSnel Korfbal