Contact

Veld & Sporthal
DeetosSnel
Vorrinklaan 202
3317 KZ Dordrecht

T: 078 – 617 36 70
E: info@deetossnel.nl
W: www.deetossnel.nl
KvK: 40230321267

Voorzitter
Irene Veenema
E: voorzitter@deetossnel.nl

Secretariaat
Marjolein Naaktgeboren
T:  078 – 621 29 82
E: secretariaat@deetossnel.nl

Penningmeester
André Kraaijeveld
E: penningmeester@deetossnel.nl
Rabobank: NL02 RABO 0158 6627 25

Contributie:
Postbank: NL78 INGB 0000 5493 82, ter name van Penningmeester DeetosSnel

Secretariaat Technische Commissie + Oefenwedstrijden
Ron van Gemert
Langedaal 90
3317 MD Dordrecht
T: 078 – 651 22 57
E: tc@deetossnel.nl

Overige E-mail adressen: 

Voorzitter voorzitter@deetossnel.nl
Barcommissie bar@deetossnel.nl
Party Commissie) party@deetossnel.nl
JAC (Jeugd Activiteiten Commissie) jac@deetossnel.nl
Redactie nieuwsbrief redactie@deetossnel.nl
Sponsorcommissie sponsorcommissie@deetossnel.nl
Beheerszaken / Facilitair beheerszaken@deetossnel.nl
Financiële commissie fc@deetossnel.nl
Nieuwe leden lidworden@deetossnel.nl
Club van 50 en 100 clubvan50en100@deetossnel.nl
Kledingcommissie kleding@deetossnel.nl
Website webmaster@deetossnel.nl
Vertrouwenspersoon hr@deetossnel.nl
        Marian Blaset 06-13327465
        Ellen van der Aa 06-48375903