DeetosSnel Corona protocol

Dordrecht, 26 januari 2022

Protocol DeetosSnel verantwoord sporten in coronatijd (gebaseerd op het Protocol Verantwoord Sporten (NOC*NSF en de daaruit afgeleide richtlijnen van het KNKV)

Dit protocol gaat uit van de per woensdag 26 januari 2022, 05:00 uur geldende – versoepelde – landelijke coronamaatregelen en zal, indien die maatregelen in de komende tijd veranderen, op basis van die veranderingen worden aangepast.

Voor de gevolgen van de versoepelde maatregelen op de zaalcompetitie (top-/wedstrijd-/breedtekorfbal) verwijzen we naar www.knkv.nl/competition/faq en eerdere berichtgeving hierover op onze website en via de nieuwsbrief.

Voor wat betreft de openstelling van de sporthal en het sportcafé, toegangseisen en gedragsregels komen de meest in het oog springende maatregelen er voor onze vereniging op neer dat vanaf de hiervoor vermelde datum:

 • Er door iedereen gesport mag worden, binnen de reguliere openingstijden van de accommodatie, met dien verstande dat het sportcafé iedere dag uiterlijk 22:00 uur gesloten is en publiek na 22:00 uur de sporthal moet hebben verlaten;
 • sporters van 18+ alleen toegang krijgen tot de sporthal op vertoon van een geldig coronatoegangsbewijs (CTB);
 • publiek welkom is bij trainingen en wedstrijden op vertoon van een geldig coronatoegangsbewijs (CTB);
 • het dragen van een mondkapje in het gebouw voor zowel sporters als publiek – bij verplaatsing door het gebouw en buiten het sporten om – verplicht is (voor personen van 13 jaar en ouder);
 • personen van 18 jaar en ouder – buiten het sporten om – 1,5 meter afstand houden van iedere andere persoon van 13 jaar en ouder, buiten zijn/haar eigen huishouden;

De huidige maatregelen leiden tot het volgende pakket aan (gedrags)regels:

Algemeen 

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • blijf thuis bij corona-gerelateerde klachten en laat je direct testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • volg de door de overheid/GGD gegeven richtlijnen en instructies in verband met testen en quarantaine strikt op. Deze kunnen per situatie verschillen;
 • iedere persoon van 18 jaar en ouder houdt – buiten de sportactiviteit – 1,5 meter afstand van iedere andere persoon van 13 jaar en ouder, buiten zijn/haar eigen huishouden;
 • hoest en nies in je elleboog;
 • schud geen handen;
 • was vaak en goed je handen met water en zeep, juist ook voor en na het bezoek aan de sporthal;
 • desinfecteer je handen bij binnenkomst en bij het verlaten van de sporthal;
 • zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

  Sporthal en sportcafé (openingstijden en toegangseisen)

  Sporthal

  • voor het sporten gelden de reguliere openingstijden van de sporthal. Trainingen/wedstrijden mogen tot na 22:00 uur uitlopen maar publiek moet na 22:00 uur de hal uit zijn en het sportcafé moet gesloten zijn;
  • Het coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht voor alle sporters van 18 jaar en ouder;
  • Het CTB is verplicht voor publiek van 18 jaar en ouder;
  • De controle op het CTB (met check op ID/persoonsgegevens) wordt uitgevoerd bij de hoofdingang van de sporthal door zaalwachten / beveiliger* (* op dagen met externe verhuur);
  • Kleedkamers, toiletten en douches zijn open;
  • vanaf het betreden van de accommodatie is het dragen van een mondkapje is voor sporters vanaf 13 jaar én voor publiek verplicht, wanneer men zich verplaatst. Deze plicht vervalt voor sporters op het moment dat ze aan het sporten zijn en voor publiek op het moment dat ze op hun vaste zitplaats hebben plaatsgenomen;
  • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.

  Publiek

  • tussen 05.00 uur en 22.00 uur mag er publiek aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen. Het publiek houdt zich aan de volgende regels:
  • Publiek van 18 jaar en ouder laat een CTB zien bij binnenkomst;
  • Het publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Het publiek draagt verplicht een mondkapje bij verplaatsing binnen de accomodatie.
  • Personen van een gezamenlijk huishouden hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
  • Bij het benutten van de 1,5 meter-regel en wanneer het publiek een vaste zitplaats heeft mogen er zoveel plaatsen worden benut als kan met de 1,5-meter-regel (met een maximum van 1.250 bezoekers).

  Sportcafé

  • Het sportcafé is valt onder de regelgeving voor de horeca en sluit iedere dag om 22:00 uur;
  • Voor het betreden van het sportcafé is het CTB verplicht. De controle op het CTB wordt uitgevoerd bij de hoofdingang van de sporthal;
  • In het sportcafé is een zitplaats verplicht met 1,5 meter tussenruimte (uitgezonderd jeugd onder 18 jr en personen uit één gezin);
  • In het sportcafé is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich verplaatst.

  Wedstrijdofficials en verenigingsvrijwilligers – uitzonderingen op CTB

  • Wedstrijdofficials zoals scheidsrechters, jurytafel, beoordelaars hebben toegang tot de binnensportlocatie en hoeven geen CTB in bezit te hebben op het moment van uitvoering van hun functie;
  • Verenigingsvrijwilligers (thuis en uit) zoals trainers, coaches, staf, begeleiding zeer jonge kinderen, barpersoneel en zaalcommissarissen hebben toegang tot de binnensportlocatie en hoeven geen CTB in bezit te hebben op het moment van uitvoering van hun functie;
  • Wedstrijdofficials en verenigingsvrijwilligers die klaar zijn met hun functie dienen de sportlocaties te verlaten of alsnog een CTB te tonen;
  • Rij-ouders van de bezoekende jeugdploegen zijn functioneel aanwezig en hoeven geen CTB in bezit te hebben op het moment van uitvoering van hun functie. Als zij geen CTB willen/kunnen tonen mogen zij op 1,5 meter afstand van elkaar plaatsnemen op de tribune en wordt van hen verwacht dat zij gedurende het gehele verblijf in de binnensportlocatie een mondkapje dragen.
   Als de rij-ouders het sportcafé willen betreden dienen zij wel te beschikken over een CTB.
   Per E/F team geldt een maximum van 3 rij-ouders. Voor de andere jeugdploegen 4 rij-ouders.

  Handhaving

  • Wanneer de regels niet in acht worden genomen kan dit gevolgen hebben voor de trainingen en wedstrijden van alle leden en openstelling van de binnensportaccommodatie dus houd je (hoe lastig het soms ook is) aan de regels.
  • Spreek elkaar aan op het niet opvolgen van de regels. Bij herhaaldelijke overtreding volgt verwijdering en een gesprek met een bestuurslid.

   

  Communicatie

  Dit plan wordt gecommuniceerd via een mail naar alle leden. Tevens wordt het gepubliceerd op de website www.deetossnel.nl  en wordt op de social-media kanalen verwezen naar het plan op de site. Zo heeft iedereen toegang tot de relevante informatie.

  DeetosSnel Korfbal