Declaratie reis-en onkosten

Reis- en onkostendeclaraties DeetosSnel

Leden van DeetosSnel kunnen gemaakte reiskosten voor uitwedstrijden en onkosten declareren.  Hieronder is weergegeven op welke wijze de declaraties ingediend kunnen worden.

Het is het ook mogelijk om de declaraties in te leveren via de financiële bus. Deze hangt in de kantine naast de kast met de spelersboekjes.

Reiskostendeclaratie

Het is voor de leden van DeetosSnel mogelijk de reiskosten naar uitwedstrijden te declareren. De kilometervergoeding bedraagt € 0,14 p/km. Declaraties dienen binnen 3 maanden na de wedstrijd te zijn ingediend. De reiskostendeclaraties kunnen ingediend worden via een email naar de penningmeester (declaratie@deetossnel.nl) of in de financiële bus.

Onkostendeclaraties

Indien leden onkosten hebben gemaakt ten behoeve van DeetosSnel, dan kunnen deze onkosten gedeclareerd worden. Declaraties dienen binnen 3 maanden na uitgifte te zijn ingediend. De declaraties worden alleen uitbetaald indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Naam, Adres en Woonplaats
  • IBAN nummer (oude nummer wordt niet geaccepteerd)
  • Toevoegen van originele bonnen
  • Omschrijving van activiteit met datum van activiteit
  • Het declaratieformulier dient geparafeerd te zijn door de commissievoorzitter
  • Totaaltelling van meerdere bonnen dient aangegeven te zijn op declaratieformulier

De onkostendeclaraties kunnen alleen worden ingediend via de financiële bus.
.
.
Formulieren

Klik hieronder voor de juiste formulieren.

Onkosten declaratieformulier DeetosSnel
Reiskostendeclaratieformulier DeetosSnel