Marketing, Communicatie en PR

De commissie MCP is verantwoordelijk voor de Marketing, Communicatie en PR van de vereniging.

Dit omvat o.a.:
– Sponsoring
– Ledenwerving
– Promotie korfbal en vereniging
– Nieuwsbrief
– Clubmagazine
– Website
– Persberichten
– Club van 50 en 100

Samenstelling van de commissie:
– Maarten Boot (voorzitter, bestuurslid) – communicatie@deetossnel.nl
– Kees Post (afgevaardigde bestuur)
– Annemarie Nijhuis (club van 50 / 100) – clubvan50en100@deetossnel.nl
– Arjen Veenema (ledenwerving en promotie) – kidskorfbal@deetossnel.nl en os@deetossnel.nl
– Debby Oudman (PR)
– Jan Groeneveld (redactie) – redactie@deetossnel.nl en nieuwsbrief@deetossnel.nl
– Sander Prent (sponsorcommissie) – sponsorcommissie@deetossnel.nl
– Rémon Boer (website) – webmaster@deetossnel.nl
– Ron van Gemert (website content) – foto@deetossnel.nl