Vrijwilligerscommissie

Iedereen die in ons sportcafé binnen loopt drinkt wel eens een kopje thee of koffie, een biertje of een flesje cola.

Gelukkig zijn er telkens weer mensen die aangeven wel een bardienst te willen invullen. Recent heeft de vrijwilligerscommissie de diensten voor de speelweekends en de woensdagavonden tijdens voor de komende periode kunnen invullen.

Maar…….. dit stukje is niet voor niets. We hebben ook barbezetting nodig op de dinsdagavond van 20.00 uur tot 23.30 uur.

We zijn op zoek naar koppeltjes, 2 mensen die samen een keer in de 3,4,5,6,7, of 8 weken deze dienst willen invullen.

Krijgen we 16 koppels, dan ben je een keer in de 8 weken aan de beurt. Kijk eens rond, informeer eens bij de ouders van de kinderen die bij jouw zoon of dochter in een ploeg spelen, vraag een vriend of vriendin.

Help ons, de vereniging en de ploegen die op de dinsdag trainen uit de brand en geef je op bij Gijs van Maurik via vc@deetossnel.nl.

Bedankt alvast!

 

Verplichte verenigingstaken
Binnen DeetosSnel zijn we afhankelijk van de vele vrijwilligers die zich willen inzetten voor de vereniging. Dat zijn er echter niet voldoende. Vandaar dat er ook verplichte verenigingstaken zijn ingesteld voor de spelende leden en de ouders van jeugdleden. Voor de start van iedere competitiedeel (1e veldhelft, zaal, 2e veldhelft) worden er tijdsblokken bepaald waarop bezetting nodig is van bar, keuken en hal. Gedurende een korte periode kan iedereen daar zelf op inschrijven via de app (KNKV Wedstrijdzaken), en voor hem/haar een gunstig moment kiezen. Na de inschrijfperiode deelt de vrijwilligerscommissie de nog openstaande diensten in.

Onder de verplichte verenigingstaken vallen de bardiensten, keukendiensten en zaalwacht. Lees hier meer over de werkzaamheden die vallen onder deze taken.

DeetosSnel Korfbal