Sponsoren

Visie

DeetosSnel voert een actief sponsorbeleid.

Sponsors werven enerzijds, maar zorgdragend voor een goede relatie met de sponsors anderzijds.

Het doel van het sponsorbeleid is het genereren van een externe geldstroom of een bijdrage in natura, waarbij de vereniging alles in het werk stelt om aan de verwachtingen van de sponsor te voldoen.

Sponsoring van DeetosSnel is reclame voor uw bedrijf!

De sponsorcommissie streeft er naar om alle prestatiegerichte teams, en in het bijzonder het eerste team, met behulp van het bedrijfsleven op een zo hoog mogelijk niveau te laten acteren. Naast het prestatiegerichte aspect spelen ook de recreatieve teams een belangrijke rol binnen DeetosSnel. Een samenspel van recreatie en prestatie vormt immers de basis van een gezonde vereniging én succes. Dit alles kunnen we dan ook alleen maar bereiken door middel van een brede groep sponsoren/partners.

Sponsors profiteren van grote naamsbekendheid, in het algemeen of onder een specifieke doelgroep, gekoppeld aan een sportief imago. Men heeft de mogelijkheid relaties en klanten te ontvangen in een ontspannen omgeving bij sportevenementen. Men creëert een hechtere band met en tussen personeelsleden. Sporters en supporters associëren naam en boodschap met eigenschappen als schoonheid, kracht, dynamiek, emotie, etc.

Om de ambities op sportief gebied waar te kunnen maken, wordt er en duidelijke lange termijn visie gevraagd, een goede organisatie, een goede accommodatie, een goed gevuld jeugdbeleid en een open oog voor de rol, die op korfbalgebied en op maatschappelijk gebied regionaal wordt vervuld, hetgeen van een korfbalvereniging van deze omvang ook verwacht mag worden. Zonder sponsoring is het niet mogelijk om al deze ambities waar te maken.

Binnen de Dordste Korfbalvereniging DeetosSnel bestaat er een veelvoud van sponsormogelijkheden die passend zijn voor vrijwel elk budget. Een relatief lage investering voor een hoge mate van regionale en landelijke exposure!