Bij DeetosSnel vinden wij het belangrijk dat onze leden hun sport en de daaraan verwante activiteiten in een veilige en positieve omgeving kunnen uitoefenen. Het creëren en behouden van die veilige omgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en vraagt ten eerste om breed gedragen omgangsregels. Afspraken over hoe we wel en niet met elkaar, en met de materialen die ons ter beschikking staan, omgaan. Die afspraken hebben we met elkaar gemaakt en deze worden regelmatig  in de hal, in het sportcafé en op de website getoond zodat de leden en onze bezoekers blijvend aan de omgangsregels worden herinnerd.

Daarnaast is het belangrijk om in preventieve zin aandacht te besteden aan onderwerpen die het plezier en de gewenste veiligheid potentieel in gevaar zouden kunnen brengen zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag.

In dat kader hebben we op dit moment een ‘beleid preventie seksuele intimidatie’, beschikt de vereniging over twee vertrouwenscontactpersonen en vragen we aan onze vrijwilligers die werken met minderjarigen en/of andere kwetsbare groepen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.

Hoe Deetossnel de aanpak van deze onderwerpen vorm heeft gegeven kunt u verderop lezen in de desbetreffende kaders.

DeetosSnel Korfbal