Dit zijn de omgangsregels die we met elkaar hebben afgesproken. Ze zijn van toepassing op alle leden, andere betrokkenen en bezoekers van de vereniging en zorgen voor een positieve sfeer waarin iedereen elkaar sportief en op een respectvolle manier tegemoet treedt en problemen benoemd en besproken kunnen worden.

  1. Iedereen is welkom
  2. Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat
  3. Wij laten de kinderen hun spel spelen
  4. Wij vloeken, schelden en pesten niet
  5. Wij tonen waardering voor de scheidsrechter
  6. Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen
  7. Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag
  8. Als er problemen zijn, maken we er melding van
  9. We raken elkaar niet aan als dat niet gewenst is
DeetosSnel Korfbal