Vertrouwenscontactpersoon

Bij DeetosSnel hebben we twee vertrouwenscontactpersonen: Marian Blaset en Ellen van der Aa.

Zij zijn binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft over, of te maken heeft met seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend of ongewenst gedrag (agressie, pesten, discriminatie e.d.). De vertrouwenscontactpersoon biedt de eerste opvang en een luisterend oor aan degene die in vertrouwen zijn/haar verhaal kwijt wil.

De vertrouwenscontactpersonen zijn persoonlijk aanspreekbaar maar je kunt hen ook bereiken op het volgende emailadres: vertrouwenscontactpersoon@deetossnel.nl

Naar aanleiding van wat de vertrouwenscontactpersoon ter ore komt zal deze de betrokkene informeren over procedures en mogelijke vervolgstappen. De vertrouwenscontactpersoon kan de betrokkene ook doorverwijzen naar de relevante hulpverlening.  De vertrouwenscontactpersoon gaat zorgvuldig met de ontvangen informatie om en bepaalt – zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene – of de melding wordt neergelegd bij het bestuur.

DeetosSnel Korfbal