In ons streven om voor iedereen blijvend een prettige en sociaal veilige sportomgeving te creƫren, hebben wij in december 2020 het beleid preventie seksuele intimidatie en misbruik vastgesteld.

Daaruit volgt onder meer dat we van de mensen die vanuit hun functie in aanraking komen met kwetsbare doelgroepen zoals minderjarigen, sporters met een beperking en jonge topsporters, verlangen dat ze eens in de 3 jaar een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen gebaseerd op profiel 84 of 85 (omgang met minderjarigen en/of mensen met verstandelijke beperking).

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het doel waarvoor de verklaring wordt aangevraagd, in dit geval: het werken met jeugd en andere kwetsbare groepen bij een sportvereniging.

Voor alle onderstaande functies wordt door het bestuur van DeetosSnel een gratis VOG aangevraagd:

  • trainers / coaches / begeleiders / verzorgers jeugdteams (vanaf 16 jaar)
  • trainers en verzorgers 1e en 2e selectie
  • begeleiders Herfstkamp
  • trainers / coaches / begeleiders / verzorgers G-korfbal

De communicatie hierover met de desbetreffende personen en het klaarzetten van de aanvragen wordt binnen DeetosSnel verzorgd door de contactpersonen VOG: Petra van Pelt en Rosa Scharloo – Tissink. Zij zijn te bereiken op het volgende e-mailadres: VOG@deetossnel.nl.

DeetosSnel Korfbal