Vooruit kijken naar het volgende seizoen

Door:
Aangepast: 26 mei, 2019

Willen de niet-spelende-leden die het komende seizoen wel weer actief willen zijn binnen de lijnen dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan één van de leden van de technische commissie of via tc@deetossnel.nl.

Ook willen wij een ieder verzoeken die in de afgelopen periode reeds een aanmeldingsformulier heeft ontvangen, met de intentie lid te worden voor het nieuwe seizoen, dat in te vullen en zo spoedig mogelijk in te leveren bij de TC of trainer.

Daarnaast het verzoek aan een ieder die van plan is om te stoppen of daar wellicht over twijfelt dat ook kenbaar te maken aan de TC.

De TC kan hiermee dan rekening houden met het samenstellen van de trainingsgroepen.

Jullie zullen begrijpen … wij zijn ook al volop bezig met het volgende seizoen.

Reeds op 1 juni moeten wij het aantal teams voor het volgende seizoen (veld én zaal) doorgeven aan het KNKV !!