Vertrouwenscontactpersonen

Bij DeetosSnel zijn twee vertrouwenscontactpersonen: Marian Blaset en Ellen van der Aa.

Zij zijn binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft over, of te maken heeft met seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend of ongewenst gedrag (agressie, pesten, discriminatie e.d.). De vertrouwenscontactpersoon biedt de eerste opvang en een luisterend oor aan degene die in vertrouwen zijn verhaal kwijt wil.

De vertrouwenscontactpersonen zijn persoonlijk aanspreekbaar maar je kunt hen ook bereiken op het volgende emailadres: hr@deetossnel.nl

Naar aanleiding van wat de vertrouwenscontactpersoon ter ore komt zal deze de betrokkene informeren over procedures en mogelijke vervolgstappen. De vertrouwenscontactpersoon kan de betrokkene ook doorverwijzen naar de relevante hulpverlening. De vertrouwenscontactpersoon gaat zorgvuldig met de ontvangen informatie om en bepaalt – zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene – of de melding wordt neergelegd bij het bestuur.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een beleidsplan preventie seksuele intimidatie.

Onderdeel van dat plan is het hebben en uitdragen van gedragsregels én het aantoonbaar beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag door de personen die binnen de vereniging werken met minderjarigen en/of personen in andere kwetsbare groepen.

Dit beleid zal naar verwachting medio december worden vastgesteld en in werking treden. Daarna zal de informatie op de website worden aangevuld.

DeetosSnel Korfbal